Vi som arbetar här


Stående från vänster: Kent Wallin, Oskar Scherman.
Sittande från vänster: Gudrun Jacobsson, Peter Hirdling, Susanne Lodin.

*Samuel Vikingson - ägare, boutredare (ej på bild)

  ekonomi@westmansbyra.se

*Peter Hirdling - Begravningsrådgivare med många års erfarenhet, representant, borgerlig officiant

  info@westmansbyra.se

*Gudrun Jacobsson - Receptionist 

  info@westmansbyra.se

*Susanne Lodin - begravningsrådgivare, representant

  kramfors@westmansbyra.se 

*Kent Wallin - boutredare

  info@westmansbyra.se

 *Oskar Scherman - transportör

     

    

background_image: