Familjejuridik

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor, av både enklare och svårare karaktär. Auktoriserade begravningsbyråer har till uppgift att erbjuda de flesta tänkbara familjejuridiska tjänster som hör till dödsfallets följder såsom bouppteckningar, arvskiften och dödsboförvaltning - men även tjänster som tex att hjälpa till vid upprättande av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente osv. För alla typer av juridiskt arbete krävs kvalificerad personal och sedan juni 2018 har vi anställt en auktoriserad boutredare vid namn Kent Wallin. Han har lång erfarenhet inom branschen och kan bistå med både bouppteckningar, arvskiften, testamenten, upprättande av gåvobrev, äktenskapsförord eller liknande dokument. Vårt grundarvode för bouppteckningar är 400 kr och då ingår 2,5 timmars arbete. De allra enklaste bouppteckningarna kräver inte mer än just ett par-tre timmars arbete. För uppdrag överstigande 2,5 timmars arbete gäller 1275 kr/timme. Samma tidsdebitering nyttjas för alla juridiska tjänster. Vid hjälp med arvskifte är vår startkostnad 4500 kr och då ingår 3,5 timmars arbete, därutöver 1275 kr/timme. 

För testamente, gåvobrev mm är tidsåtgången så beroende på typ av uppdrag så där lämnar vi enskilt pris för varje enskilt ärende.

 

background_image: