Familjejuridik

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor, av både enklare och svårare karaktär. Auktoriserade begravningsbyråer har till uppgift att erbjuda de flesta tänkbara familjejuridiska tjänster som hör till dödsfallets följder såsom bouppteckningar, arvskiften och dödsboförvaltning - men även tjänster som tex att hjälpa till vid upprättande av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente osv. För alla typer av juridiskt arbete krävs kvalificerad personal och just nu har vi ingen jurist anställd hos oss. Vi på Westmans har därför en tvådelad lösning för tillfället. Dels är den nye ägaren sedan 15 juni 2016, Samuel Vikingson, själv auktoriserad boutredare och han kommer varje halvår ta sig an en del uppdrag. Men framförallt har vi sedan 1 september 2016 ett nära samarbete med SH Boutredning. Stina Haglund kommer vara oss behjälplig med den löpande juridiken medan Samuel kommer åta sig några enstaka uppdrag per kvartal. Hösten 2016 börjar vår egen personal, Peter Hirdling och Evelina Schelin, utbilda sig till boutredare. Framåt 2018/2019 hoppas vi stå helt på egna ben vad gäller de juridiska tjänsterna. Vårt grundarvode för bouppteckningar är 4700 kr och då ingår två timmars arbete. De allra enklaste bouppteckningarna kräver inte mer än just två timmars arbete. För uppdrag överstigande två timmars arbete gäller 1275 kr/timme. Samma tidsdebitering nyttjas för alla juridiska tjänster. Vid hjälp med arvskifte är vår startkostnad 2550 kr och då ingår två timmars arbete, därutöver 1275 kr/timme. (Dessa priser gäller endast då vi själva hanterar hela uppdraget. För SH Boutrednings debitering hänvisar vi till tfn 0620-203 02.)

För testamente, gåvobrev mm är tidsåtgången så beroende på typ av uppdrag så där lämnar vi enskilt pris för varje enskilt ärende.