Företaget

Westmans Begravningsbyrå har haft sitt namn i Kramfors kommun sedan längre tid tillbaka än vi känner till. I Sollefteå är dock varumärket desto nyare, där har den lokala begravningsbyrån kallats Nya Begravningsbyrån ända sedan 70-talet. Senaste ägarbytet för dessa båda byråverksamheter skedde i juni 2016 då Roger Söderholm sålde båda enheterna till Samuel Vikingson. Samuel, som har sina rötter i Bollstabruk men numera bor i Katrineholm där han driver Östlunds Begravningsbyrå, beslutade då att lämna namnet Nya Begravningsbyrån och ersätta det med det mer kända "Westmans" från Kramfors. I Sollefteå är byrån mer känd som "begravningsbyrån" så vi hoppas inte att namnbytet ska spela så stor roll. Men för att visa vilka vi är och har varit kommer det under överskådlig tid att hänga två skyltar på kontoret i Sollefteå, en liten som berättar att det är "Nya" och så en stor ny som säger att man kommit till Westmans.

Samuel driver verksamheterna under gemensamt AB och hoppas kunna knyta ihop verksamheterna lite närmare än tidigare, personalen på båda kontoren tillhör samma företag och kommer mer än tidigare vara bekanta med varandras uppdrag och arbetssituation.  

Bygdens egen begravningsbyrå

I en tid när allt ska centraliseras, effektiviseras och helst förpackas under stora nationella varumärken är det hoppingivande att det fortfarande finns mindre företag som överlever och mår bra. Westmans Begravningsbyrå är ett sådant företag, som stått stabilt och stadigt genom flera decennier och fortsätter att göra så.

Vi är den lilla aktören med de stora ambitionerna. Vi är den lokala begravningsbyrån med de höga anspråken. Vi vill vara det naturliga valet i vårt område för den som drabbas av sorg och behöver vända sig till en byrå av vårt slag. Vi vill vara det enkla valet i en svår stund. 

Sist men inte minst är vi auktoriserad av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, en garanti om att vi är en byrå som man kan lita på.

background_image: