Begravning

Rätt begravning till rätt pris
Vår viktigaste uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns, för att vi tillsammans ska kunna utforma en begravning som stämmer med era önskemål. Vårt uppdrag är att ge dig rätt hjälp till rätt pris, oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi ge dig en trygghet som är ovärderlig.

I sorg befinner man sig i en utsatt situation och kanske orkar man då inte tänka på att jämföra olika alternativ. Men som i allt annat i livet gör man bäst i att se sig omkring. I alla branscher, så ock denna, finns det aktörer som har mer eller mindre human prissättning. Vår självklara målsättning är att vara det mest prisvärda alternativet på de orter där vi verkar.

 
Begravning

Begravningsbyråns grundarvode inklusive fyra timmars handläggning, 4200:- (omfattar kundgenomgång med efterföljande kontakter såsom pastorsexpedition, lokala skattemyndigheten, sjukhus/bårhus, tidningar, försäkringsbolag. Beställning och administration av döds/tackannonser och sammanställning av debiteringar och förskottsutlägg. Administration, totalansvar och kvalitetskontroll samt även om så önskas en bisättning/visning)

Beställning, administration och förskottsutlägg för blommor/minnesstund/solist/programkort 240kr/varugrupp ovanpå grundarvode.

Timarvode vid uppdrag överstigande fyra timmars arbete, 780:-

Begravningsbyråns grundarvode vid uppdrag gällande endast kremation, 2100:-

Kistor från 4500:-

Urnor från 800:-

 

Begravningsbil vid bisättning

Inom orten (10 km), 1770:-

Utom orten, grundavgift, 1650:-

Per mil, 120:-

 

Omhändertagande av avliden/svepning inklusive lyfthjälp, 1275:-

Omhändertagande av avliden i inlämnade kläder inklusive lyfthjälp, 1450:-

Visning vid annan tidpunkt än bisättning/begravning, 780:-

Mottagande av anmälningar till minnesstund, 390:-

*Representant vid begravning inklusive upprättande av minnesbok med fotografier, 1795:-,

*Representant vid begravning på landsbygd inklusive upprättande av minnesbok med fotografier, 1995:-.

*Representant vid begravning utan minnesbok 1400:- (1600:- landsbygd)

Minnesbok inklusive fotografier om fler än ett exemplar, 395:-

Borgerlig officiant, 4000:-

 

*Representantens arbete omfattar, förutom resan och kontakterna med anhöriga före, under och efter ceremonin, även ansvar och förberedelser som kontroll av kista och dekoration, dekorering kring båren, kontakt med officiant, organist och övriga medverkande. Representanten samlar också in informationen som behövs för att skriva minnesalbum/minnesbok. 

Priset på olika begravningar varierar oftast beroende på följande:

Om det krävs flera eller långa transporter. Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar. Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester. Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen. Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på. Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund. Om den avlidne inte är folkbokförd i Sverige kan vissa merkostnader uppstå. Eventuellt officiantarvode kan tillkomma vid borgerliga förrättningar.

Vid begravningar av barn och ungdomar är det inte ordinarie prissättning som används. Inom begravningsbranschen råder en tyst överenskommelse om att ge betydande subventioner på begravningsuppdrag som gäller barn och yngre ungdomar. 

Vem betalar begravningen?
Kostnaderna för en begravning tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattsedeln.  
Begravningsbyråer skiljer sig åt på prissättning av sina egna varor och tjänster men en begravning innehåller ofta en hel del förmedlade varor och tjänster, och dessa kostnadsposter bestäms inte av byrån utan av leverantören. Det är utlägg och förmedlade tjänster för dödsboets räkning, såsom dödsannons, blommor, förtäring på minnesstunden efteråt, bärarlag, solister, församlingens eller kyrkogårdsförvaltningens avgifter osv.
Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå som Westmans Begravningsbyrå innebär en extra trygghet. Man vet då att byrån är underställd Sveriges Begravningsförbunds stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer.

background_image: